Pasiklausymas blakėmis

Kartais GSM blakes galima naudoti ne tiek siekiant išaiškinti stambiausius nusikaltimus, o kiek tiesiog norint pričiupti tam tikrus pažeidimus darančius žmones. Štai kokiose situacijose dažnai gali praversti tokia pasiklausymo įranga.

Pokalbiai darbe su darbdaviu

GSM sprendimaiPažeidimų darbe yra visokių. Tai gali būti ir darbdavio spaudimas išeiti iš darbo, ir spaudimas nuslėpti traumas darbe, ir daug visokių kitokių dalykų. Žinoma, daugiausia konfliktinių situacijų kyla tuomet, kai yra atleidžiamas darbuotojas, o paskui prasideda jam daromas spaudimas dėl atleidimo iš darbo. Taigi, tokie pokalbiai darbe su darbdaviu gali privesti prie daug ko. Jeigu darbuotojas jaučia spaudimą, o dar žino, kad liko vienas ar keli pokalbiai – tai puiki proga pasinaudoti ta privilegija, kuomet gali nusipirkti GSM blakes, ir su jomis kišenėje tiesiog eiti į pokalbį. Aišku, pokalbį reikia formuoti tinkamu būdu, siekiant iš dalies išprovokuoti, arba tiesiog, kad darbdavys pakartotų tą pačią informaciją, kurią jis sakė anksčiau, ir kuri ir privertė jus imtis tokių veiksmų. Taip pat svarbu neįtarti, kad jūs esate su blake, gali tekti net ir blefuoti. Tačiau reikia žinoti visas įstatymo ribas, ir pačiam laikytis jų, ir stebėti, kaip jų laikosi darbdavys.

Įrašinėjamas dėstytojų ir mokytojų darbas

Ką dar galima įrašinėti su blake? Galima daug ką, bet reikėtų tik tai, ką reikėtų. Pavyzdžiui, jeigu dėstytojai, pedagogai elgiasi negarbingai, nedorai, nesąžiningai – moksleiviai ir studentai taip pat turi teisę įrašinėti tokius dalykus. Jie neturi teisės to viešinti, tačiau keliant bylą tai galima panaudoti kaip argumentą. Arba tokia blakė bent jau gali tapti priemone paaiškinti tėvams, kas mokykloje vyksta ne taip.

Konfliktas su pardavėju

Kai kuriais atvejais nesąžiningai prekiautojai, prekybininkai internetu taip pat gali nesutikti grąžinti pinigų už prekes, kurias bus tiesiogiai iš jų nupirkę. Arba kitaip mulkinti. Tai, ką prekybininkas kalba telefonu, gali tapti svariu dalyku ir gali tapti priemone atgauti pinigus ar apkaltinti sukčiavimu. Tačiau žmogus privalo turėti blakę ir reikiamu metu įrašyti tuos pokalbius.

Valstybinės įstaigos įspėja, kad pokalbiai įrašomi

Pokalbiai visada įrašinėjami, skambinant į tam tikras institucijas. Tai valstybinės institucijos, tokios kaip SODRA, Vmi ir panašios. Jeigu nesutinkate, galite nekalbėti ir esate kviečiami atvykti pasikalbėti tiesiogiai. Tačiau tas įrašinėjimas padeda vėliau narplioti keistus dalykus, jeigu kažkas pasirodo netinkama ar apskritai kažkas yra ne taip.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *